پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
کواکبیان:

لیست انتخاباتی علی مطهری کاملا شخصی است

مصطفی کواکبیان در گفت وگو با ایرنا گفت: علی مطهری خود این لیست را بسته و لیست صدای ملت یک لیست شخصی است.
دبیرکل حزب مردم سالاری افزود: تنها یکی دو حزب اصلاح طلب در لیست صدای ملت هستند که این به معنای آن نیست که این لیست اصلاح طلبان است.
کواکبیان خاطرنشان کرد: ما در تهران داوطلب نداریم و مطهری در زمان بستن لیست از ما نخواسته که داوطلبی را معرفی کنیم.
این فعال اصلاح طلب گفت: اگر امکان این فراهم باشد که روزنه‌ای ایجاد شود از آن استفاده می‌کنیم.