پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

افراد زیر ۱۵ سال دارای کارت ملی می‌شوند

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: صدور کارت ملی برای افراد زیر ۱۵ سال از اقدامات در دستور کار است.
هاشم کارگر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: سازمان ثبت احوال کشور در حال حرکت به سمت هوشمند سازی کل خدمات است. سازمان هوشمند یعنی با استفاده از هوش مصنوعی تمام خدمات و فرآیندها را بتواند پوشش دهد و به صورت الکترونیک ارائه خدمت کند.
رئیس سازمان ثبت احوال بیان کرد: الکترونیکی شدن فرآیندها از خطاها را جلوگیری می کند و چون هوش مصنوعی به کمک انسان آمده می‌تواند خطاهای انسانی را کاهش دهد. سیستم بدون کمک انسانی به صورت هوشمند عمل کرده و حتی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در این بین از جعل و سوءاستفاده دیگران جلوگیری می کند.
او گفت : قرار است فرزندی که به دنیا می آید از همان ابتدا برایش کارت ملی صادر شود.
تا به امروز بالای ۱۵ سال کارت ملی داده می‌شده ولی حالا شرایط فرق کرده است.زیرساخت‌ها فراهم شده و منتظر گرفتن مجوز هستیم تا هر ایرانی که به دنیا آمد از همان ابتدا شناسنامه و هویت ملی داشته باشد.