پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

حمله اراذل و اوباش به اتوبوس درون شهری در مشهد

فیلمی در فضای مجازی با مضمون حمله تعدادی جوان به یک دستگاه اتوبوس درون شهری در مشهد منتشر شد که سازمان اتوبوسرانی این اتفاق را تایید کرد. سخنگوی سازمان اتوبوسرانی مشهد در گفت و گو با ایرنا افزود: این اتفاق ساعت ۷:۳۰ صبح دیروز در خیابان مهرآباد مشهد رخ داد.عباس اتحادی اضافه کرد: یک دستگاه پژو پارس سفید به دلیل نامعلومی در مقابل یک دستگاه اتوبوس توقف کرده و چهار سرنشین جوان آن که حالت عادی نداشتند، با قفل فرمان، شیشه های اتوبوس را در شرایطی که مسافران داخل آن حضور داشتند، شکستند.
سخنگوی سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: این اقدام بدون هیچ دلیلی صورت گرفته بود که با هوشیاری اتوبوسران، این افراد امکان ورود به اتوبوس را پیدا نکردند و وی و مسافران آسیبی ندیدند.اتحادی افزود: این اراذل و اوباش از محل متواری شدند.