چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۳

رویداد

فخری محتشمی‌پور:
احداث مسجد با مشورت و موافقت ما صورت نپذیرفته

محتشمی‌پور گفت: به عنوان یکی از وراث مرحوم پدر عزیزم، اعلام می‌کنم اقدام صورت گرفته توسط وصی به هیچ وجه با مشورت و موافقت ما صورت نپذیرفته است و این کار را که مخل مصالح و منافع عمومی‌است، قطعا خیر نمی‌دانیم.
به گزارش ایلنا، فخرالسادات محتشمی‌پور در مطلبی درباره احداث مسجد در پارک قیطریه نوشت: «به عنوان یکی از وراث مرحوم پدر عزیزم که در زندگی اهل کار خیر بود و برای پس از درگذشتش نیز وصیت کرده بود با بخشی از اموالش مسجدی احداث شود، اعلام می‌کنم اقدام صورت گرفته توسط وصی به هیچ وجه با مشورت و موافقت ما صورت نپذیرفته است و این کار را که مخل مصالح و منافع عمومی‌است قطعا خیر نمی‌دانیم.
و به عنوان یک شهروند هرگونه دخل و تصرف در پارکی که زمینش به گفته شهردار وقت، اهدایی یک بانوی نیکوکار و با کاربری معین است، کاری خلاف و نمونه‌ی بی اخلاقی‌های مدیران اقتدارگرا می‌دانم.
من هم مثل خیلی از پایتخت نشین‌ها از مزیت‌های این پارک بهره برده‌ام و در نمازخانه پارک هم نماز خوانده‌ام که البته هیچ‌گاه مملو از جمعیت نبوده و نمازگزاران گرامی‌هم در صورت تمایل با اندکی طی طریق به مساجد آن حوالی می‌رسند.
پس لطفا آقای شهردار دست از لجبازی با مردم بردارد و به جای اقدامات نمایشی، دین‌داری خود را با سامان‌دهی نابسامانی‌های شهری و ارائه خدمات ضروری به شهروندان نشان دهد.»

واکنش نقویان به جنجال ساخت مسجد
در پارک قیطریه

نقویان گفت: اگر در همه بوستان‌ها هم مسجد بسازید تا وقتی نمازگزار نباشد فایده‌ای ندارد. مشکل ما نبود مسجد نیست، مسئله نبود مسجدی‌ساز است.
به گزارش عصر ایران، حجت الاسلام ناصر نقویان، سخنران مذهبی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در ماجرای مسجدسازی در پارک قیطریه گفت: پیامبر در ابتدار نمازگزار تربیت می‌کرد و پس از آن به سراغ ساخت مسجد و محل نماز گزاردن می‌رفت.
نقویان بدون نام بردن از ماجرای اخیر ساخت مسجد در پارک قیطریه گفت: اگر در همهبوستان‌ها هم مسجد بسازید تا وقتی نمازگزار نباشد فایده‌ای ندارد. مشکل ما نبود مسجد نیست، مسئله نبود مسجدی‌ساز است.