چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۳

آخرین وضعیت واگذاری پرسپولیس و استقلال از زبان خاندوزی

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: پرسپولیس و استقلال به شرکت‌های تابعه یکی از بانک های غیردولتی واگذار می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خاندوزی درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: باتوجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس و استقلال مورد موافقت هیات عالی واگذاری قرار نگرفت و این موضوع مجددا در هیات وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت های تابعه یکی از بانک های غیردولتی واگذار شود، منتظر هستیم تشریفات اداری این کار انجام شود و در آن زمان مشخص می‌شود که کدام بانک ها مایل به خریداری این دو باشگاه هستند.