دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

توجیه فرانسه برای دفاع از تل آویو

فرانسه پس از آنکه به گفته سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به این رژیم در دفاع از خود در مقابل حمله هوایی تنبیهی ایران در شب گذشته کمک کرد مدعی شد که در زمان این حمله به «دفاع شخصی» از پایگاه‌های خود در غرب آسیا پرداخته است.
خبرگزاری فرانسه در پی اعلامیه رژیم صهیونیستی مبنی بر کمک پاریس به این رژیم در «دفع» حمله شب گذشته ایران به خود، به نقل از یک منبع نظامی فرانسوی ادعا کرد فرانسه در زمان اجرای این حمله «دفاع شخصی» برای پایگاه‌های خود در خاور میانه را با بهره گیری از «ابزارهای ضد هوایی» تضمین کرده است.