دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳
عضو هیات علمی‌دانشگاه اصفهان عنوان کرد

ضرورت تغییر سبد انرژی برای کاهش آلودگی هوای اصفهان

عضو هیات علمی‌دانشگاه اصفهان گفت: تغییر سبد انرژی برای کاهش آلودگی هوای اصفهان ضروری است.
به گزارش ایرنا، عضو هیات علمی‌دانشگاه اصفهان گفت: تغییر سبد انرژی و حرکت به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی برای کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌های کشور از جمله اصفهان ضروری است.
حسین احمدی‌کیا افزود: بیشترین مصرف در سبد انرژی در کشورمان در زمان حاضر مربوط به گاز طبیعی است درحالی‌که این سبد باید تغییر و تنوع پیدا کند و شدت مصرف انرژی کاهش یابد تا در مواقعی مانند سردی هوا یا خرابی تاسیسات گازرسانی با مشکل کمبود گاز و تبعات ناشی از آن مانند استفاده از مازوت مواجه نشویم. این استاد گروه مکانیک دانشگاه اصفهان ادامه داد: بسیاری از ساختمان‌ها و صنایع فقط از سوخت گاز طبیعی استفاده می‌کنند و جایگزینی برای انرژی‌های دیگر ندارند بنابراین در صورت کمبود تامین گاز با مشکل جدی مواجه می‌شوند. احمدی‌کیا با اشاره به ظرفیت انرژی‌های دیگر مانند خورشیدی، باد و هسته‌ای، افزود: استفاده از انرژی خورشیدی در مناطقی مانند اصفهان هنوز به مرحله مطلوبی نرسیده است درحالی‌که اگر این اتفاق افتاده بود، میزان وابستگی به نیروگاه‌ها کاهش
می‌یافت.او اضافه کرد: مصرف برق در فصل زمستان چندان بالا نیست بنابراین می‌توان با استفاده از انرژی خورشیدی و بهینه سازی مصرف گاز تا حدودی در سبد انرژی تعادل برقرار کرد.
احمدی‌کیا با اشاره به اینکه قوانین و مصوبات لازم در این زمینه در کشور وجود دارد، تاکید کرد: همه راهکار‌ها مشخص است، اما با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اجرایی خواهد شد. او با بیان اینکه در زمان حاضر گاز طبیعی حدود ۷۵ درصد از سبد انرژی کشورمان را تشکیل می‌دهد، گفت: این سبد در اغلب کشور‌های دیگر متنوع است و در مواقع ضروری به راحتی می‌توانند مصرف انرژی را به مدل دیگری تغییر دهند.