چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳

کشف انبار کالاي قاچاق در جنوب تهران

رئيس پليس امنيت اقتصادي پايتخت از کشف 12 هزار قوطي اکتان بنزين قاچاق به ارزش 25 ميليارد ريال خبر داد.به گزارش خبرگزاري پليس، سرهنگ کارآگاه «مهدي افشاري» رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران در تشريح اين خبر اظهار داشت: روز گذشته مأموران پليس امنيت اقتصادي پايتخت انباري را در جنوب تهران در حوالي شهر ري که محل دپو کالا و تخليه بارهاي بسته بندي شده بود، شناسايي و موضوع را براي تحقيق و بررسي در دستور کار خود قرار دادند.اين مقام انتظامي با اشاره به اينکه در تحقيقات پليسي هويت مالک اين انبار شناسايي شد، عنوان کرد: با تاييد صحت خبر و محرز شدن تخليه محموله‌هاي قاچاق در اين انبار با دستور قضائي، ماموران پليس امنيت اقتصادي تهران در يک عمليات پليسي مالک انبار را دستگير کردند.وي با بيان اينکه با دستگيري متهم، بازرسي از انبار مورد نظر در دستور کار مأموران قرار گرفت، تصريح کرد: در بازرسي از داخل انبار 12 هزار عدد قوطي اکتان بنزين 250 ميلي ليتري کشف شد.افشاري با اشاره به اينکه انبار مذکور با دستور قضائي پلمب شد، ابراز داشت:کارشناسان ارزش اين کالاها راحدود 25 ميليارد ريال برآورد کرده اند.رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران در پايان، خاطرنشان کرد: متهم براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قانوني شد.