چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳

پسروی آب دریای خزر چالشی بزرگ برای نیروگاه نکا

مدیرتولید برق نیروگاه نکا پسروی آب دریای خزر را چالش بزرگ فراروی نیروگاه ذکر کرد.به گزارش مهر، نورالله ادیبی مدیرتولید برق نیروگاه نکا در نشست مدیرعامل عامل شرکت توزیع برق مازندران و گلستان پسروی آب دریای خزر را چالش بزرگ فراروی نیروگاه ذکر کرد و گفت: اگر میزان پسروی سرعت نگیرید این واحد از محدودیت تولید خارج می‌شود.او با اشاره به تهیه ۱۰ برنامه عملیاتی در نیروگاه نکا، افزود: از این تعداد ۴ برنامه در حال انجام است و دو واحد و تعمیرات دو واحد بخار انجام و یک واحد نیز برای تعمیرات از امروز از مدار خارج شد.ادیبی با بیان اینکه برنامه تعمیرات اساسی نیز در میانه راه قرار دارد، اظهار امیدواری کرد که این طرح نیز تا نیمه اردیبهشت به پایان رسد.
او تأمین لوازم یدکی را یکی از گلوگاه‌های جدی در تعمیرات بیان کرد و گفت: برای تأمین این قطعات نیازمند بودجه و اعتبار بالایی است و هماهنگی‌های لازم با شرکت مادر تخصصی و غیر صورت گرفته است.ادیبی افزود: از ۴ واحد بخار ۲ واحد کار تعمیرات آن انجام شد و یک واحد آن تأمین اعتبار و تا نیمه اردیبهشت انجام می‌شود و واحد دیگر نیز تا پایان اردیبهشت ماه اورهال می‌شود.مدیر تولید برق نیروگاه نکا گفت: بزرگترین چالش فراروی این نیروگاه در سال گذشته تأمین آب بود که امسال این مشکل برطرف می‌شود.او با اشاره به پسروی آب دریا اجرای طرح‌های اساسی را برای حل مشکل فراگیر نیروگاه لازم دانست و افزود: لایروبی کانال آبرسانی از جمله درخواست بود که وزارت نیز به این مسئله ورود پیدا کرده است.میزان پسروی طی سال‌های اخیر از ۱۰ سانتی‌متر به ۲۵ سانتی‌متر رسیده است.