پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳

«تهران» رکورددار چندقلوزایی در ایران

مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال تعداد ولادت‌های ثبت شده برحسب چند قلوزایی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رصد جمعیت کشور، سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹ هزار و۴۴۳ مورد چندقلوزایی در کشور به ثبت رسیده است.بر اساس این گزارش تعداد ۱۸ هزار و ۷۵۰ رویداد دوقلو، ۶۷۱ رویداد سه قلو، ۲۰ رویداد چهار قلو وتعداد ۲ رویداد پنج قلو بوده است.
مرکز رصد جمعیت کشور ثبت احوال اعلام کرد: بر این اساس حدود 3.7 درصد ولادت‌های ثبت شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به چند قلوزایی بوده است که استان‌های تهران با ۵ هزار و ۷۸۷ رویداد، خراسان رضوی با ۳هزار و ۸۴۷ رویداد و خوزستان با ۳ هزار و ۱۰۶ رویداد بیشترین تعداد چندقلوزایی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد ولادت‌ها به میزان ۴۰۵هزار و ۹۳۳ نوزاد مربوط به دومین فرزند بوده است.