پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳

تلاش وزارت بهداشت برای افتتاح ۱۰۰۰۰ تخت بیمارستانی جدید طی امسال

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از افتتاح بیش از ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در دولت مردمی‌خبر داد و گفت: در تلاش هستیم امسال ۹ تا ۱۰ هزار تخت دیگر به این تعداد افزوده شود.به گزارش ایسنا، دکتر بهروز رحیمی‌در استانداری آذربایجان شرقی، اظهار داشت: خوشبختانه در دولت مردمی‌و تا کنون بیش از سه هزار پروژه بهداشتی با رویکرد تقویت ساختار شبکه بهداشت کشور با اولویت مناطق محروم و کمتر برخوردار تکمیل و وارد چرخه خدمت رسانی شده است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی با اشاره به تبدیل وضعیت حدود ۷۰ هزار نفر با استفاده از ظرفیت قانون ایثارگران و جذب بیش از ۲۵ هزار نیروی انسانی جدید در بدنه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در این مدت همچنین تلاش کردیم تا دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی سنگین، سرمایه ای و با تکنولوژی بالا را به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات در کشور توزیع کنیم.