پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳

همکاری کمیته‌امداد و سازمان زندان‌ها برای حمایت از خانواده‌های زندانیان

کمیته امداد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هدف تقویت حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هدف تقویت حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند، با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور امضا شد.
رئیس کمیته امداد در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر ضرورت ارتقای نظام عدالت اجتماعی و کنترل آسیب‌های اجتماعی، گفت: خوشبختانه شاهد تغییر نگاه جامعه در موضوع زندانیان و رشد آمار کمک‌های مردمی‌در زمینه رفع مشکلات این اقشار هستیم.