پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳

لزوم آمادگی پدافندی ایران برای مقابله با اسرائیل

زینب‌السادات پورعلوی
رژیم صهیونیستی در تهاجمات اخیر آفندی به ایران، هدفش اقدامات پدافندی با سلاح‌های نظامی و یا حملاتی شبیه حملات خود او توسط جمهوری اسلامی ایران است. رژیم صهیونیستی واکنشی توسط جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند که آن را به اهداف مد نظرش برساند. از جمله اهداف رژیم صهیونیستی درگیری مستقیم ایران در جنگ و دور ماندن رژیم صهیونیستی از مرکز ثقل بودن جنگ است.
آفند، حمله یا تهاجم و تعرض کشوری به کشور دیگر است. در این موقعیت کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است به دفاع یا پدافند در جهت خنثی سازی اقدامات دشمن می‌پردازد.
پدافند عامل؛ مقابله مستقیم با دشمن با استفاده از ابزارهای جنگی است.
پدافند غیر عامل؛ نوعی دفاع غیر مسلحانه برای در امان ماندن از تهاجمات دشمن است به گونه ای که کشور مورد تهاجم قرار گرفته، از تهاجمات دشمن در امان باشد.
پدافند انواع مختلف دارد که یکی از انواع آن پدافند استراتژیک است. پدافند استراتژیک؛ نوعی پدافند است که به دنبال رسیدن به نتیجه برتر با استفاده از اصل غافلگیری است و مبتنی بر رسیدن به نتیجه مطلوب است. به طوریکه دشمن سرکوب شود و به این نتیجه برسد که تهدید، تحریم یا جنگ اثری ندارد، به گونه ای که از اقدامات خود پشیمان شود.
پدافند استراتژیک با هدف دفاع از امنیت ملی با نوعی فریب دشمن همراه است. بخشی از حملات در فضای سایبری یا جنگ مجازی صورت می‌گیرد. در پدافند استراتژیک تحلیلگران درک دقیقی از مطالعه چالش‌ها دارند. موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی، وضعیت روانی مردم، مسائل اقتصادی و تمامی مسائلی که باید در نحوه پاسخ به تهاجم دشمن در نظر بگیرند توسط استراتژیست‌های سیاست خارجی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پدافند استراتژیک اگرچه ممکن است به ظاهر دفاعی تهاجمی با ابزارهای نظامی نباشد ولی نتیجه را به گونه‌ای رقم می‌زند که دشمن با شکست مواجه و از حملات تهاجمی خود پشیمان می‌شود.
جنگ غزه و رژیم صهیونیستی، جنگی است که در آن، عوامل داخلی رژیم صهیونیستی، مردم شهرک نشین به طور مستقیم در معرض خطر قرار گرفته و تأثیر بسیار منفی به اقتصاد، امنیت، حیثیت اخلاقی رژیم جهت نسل کشی ایجاد کرده است. مشکلات داخلی در بین گروه‌های سیاسی رژیم صهیونیستی بسیار زیاد است. نتانیاهو به شدت تحت تأثیر فشارهای داخلی است. به شدت نیازمند فرافکنی در جنگ و وارد کردن جمهوری اسلامی ایران در جنگ جهت فائق آمدن از مشکلات مزبور است. از این رو در جهت تحریک ایران با استفاده از اقدامات تهاجمی، توسط سلاح است به گونه ای که ایران را به انجام پاسخی وادار کند که رژیم صهیونیستی انتظارش را دارد. جمهوری اسلامی ایران برای حفظ قدرت خود در منطقه و حفظ امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی به پدافند استراتژیک نیازمند است. به گونه ای که دشمن غافلگیر شده و نتواند چگونگی پدافند را درک کند. در راستای پدافند استراتژیک باید اقدامات از جهت‌های مختلف پیگیری شود. از جمله اقدامات لازم؛ شکایت به دادگاه بین‌المللی لاهه، اقدامات رسانه ای برای شناسایی تهاجمات گسترده رژیم صهیونیستی، اقدامات دیپلماسی، تضعیف روابط رژیم صهیونیستی با دیگر کشورها و... است. این اقدامات چند جانبه به منظور پیشبرد پدافند استراتژیک باید به همراه حفظ اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران به واسطه برگزاری مانورهای بزرگ نظامی همراه با آماده باش کامل نظامی باشد. برخی اقدامات نظامی نیز می‌تواند به واسطه نیروهای نیابتی علیه رژیم صهیونیستی انجام پذیرد.