چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳

ورود ماشین‌های ایرانی به آذربایجان محدود شد

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین محموله‌های تجاری بیشتری را به گمرکات ایران در مرزهای آستارا و بیله‌سوار کشانده کشور آذربایجان شمار ماشین‌هایی که می‌توانند روزانه از این مرزها عبور کنند را به ۱۵۰ دستگاه کاهش داده است.
بهروز پورسلیمان، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در تشریح آخرین وضعیت تجارت دو کشور به ایلنا گفت: صادرات ایران به آذربایجان روند رو به رشدی را طی می‌کند و در مسیر طبیعی خود برقرار است. وی درباره طولانی بودن صف کامیون‌ها در گمرکات آستارا و بیله‌سوار توضیح داد: این چالش ریشه در دو علت دارد؛ یک دلیل برآمده از آنست که جنگ روسیه و اوکراین به ناامنی مسیرهای تجاری در این کشورها انجامیده و سبب شده محموله‌های تجاری که پیش از جنگ از مسیر این کشورها حمل می‌شد، به سمت جنوب ایران سوق پیدا کند تا از بندرعباس به ایران وارد شود و پس از آن از طریق گمرکات ایران به مقاصد مختلف از جمله آذربایجان برود.
پورسلیمان افزود: این اتفاق در سال‌های گذشته به افزایش شمار ماشین‌هایی انجامیده که از مرزهای ایران تردد می‌کنند؛ در چنین شرایطی کشور آذربایجان شمار ماشین‌هایی که عبور آنها از مرز بیله‌سوار ممکن است را به میانگین ۱۵۰ دستگاه در روز کاهش داده و این ایراد را به ایران می‌گیرد که در گمرک بیله‌سوار دستگاه ایکس‌ری وجود ندارد؛ این در حالیست که در گمرک آستارا دستگاه ایکس‌ری مستقر است اما مشکل کندی تردد ماشین‌ها در این گمرک هم وجود دارد.