چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳

معیشت جامعه کارگری وابسته به مهار تورم است

یک فعال کارگری گفت: معیشت جامعه کارگری وابسته به مهار تورم است اما تورم در کشور رو به افزایش است که دولت باید تورم را در کشور مهار کند.
رسول گرگیج در گفتگو با ایلنا اظهارکرد: دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق کارگران را ۳۵ درصد افزایش داد و زمانی این افزایش حقوق کارگران برای آن‌ها موثر خواهد بود که تورم در کشور کنترل شود. وی تصریح کرد: نمایندگان منتخبی که به مجلس راه پیدا کردند حتما به وضعیت معیشتی، بیمه کارگران و امنیت شغلی کارگران توجه ویژه‌ای کنند. جامعه کارگری از نمایندگان منتخب مجلس انتظار حمایت دارند و این قشر مظلوم جامعه را ناامید نکنند. گرگیج بیان کرد: جامعه کارگری از همان ابتدای انقلاب اسلامی‌پای کار در کشور بوده‌اند. این افراد زحمتکش در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها در کنار مردم حضور داشته‌اند. کارگران سربازان خط مقدم عرصه تولید و سازندگی هستند که باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها شود. وی در پایان اظهار کرد: باید به آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری کارگران توجه بیشتری شود. همچنین محمدرضا چکشیان در حاشیه نشست تبیین برنامه‌های هفته کارگر درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران گفت: «افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ‌ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد، ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است.»