سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳
بررسی وضعیت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد

بهبود جایگاه اشتغال زنان در بخش عمومی

در زمستان 1402 سهم بانوان از اشتغال در بخش عمومی، نزدیک به 2 برابر آقایان بوده است. در استان «کهگیلویه و بویر احمد» از هر 10 بانوی شاغل، بالغ بر 6 نفر کارکن بخش دولتی بوده‌اند. بدین ترتیب این استان بیشترین سهم از اشتغال بانوان در بخش مذکور را به خود اختصاص داده است.
به گروهی از مزد و حقوق بگیران از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که از طریق دولت حقوق و دستمزد دریافت کرده‌اند، کارکن بخش دولتی اطلاق می‌گردد. شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان 1402، سهم اشتغال زنان در بخش دولتی، تقریبا 2 برابر این سهم نسبت به گروه مردان اعلام شده است. مشاهدات نشان می‌دهد که زنان، در استان‌های مختلف سهم یکسانی از جذب در بخش دولتی نداشته‌اند. «کهگیلویه و بویر احمد» با کسب سهم 61 درصدی بیشترین و «آذربایجان غربی» با سهم 18.2 درصدی کمترین سهم از اشتغال بانوان در بخش عمومی را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه به بررسی سهم بانوان از اشتغال در بخش عمومی در زمستان 1402 به تفکیک هر استان پرداخته شده است.
اشتغال زنان در بخش دولتی
از مردان پیشی گرفت
به گروهی از مزد و حقوق بگیران که از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و دیگر موسسات عمومی مانند شهرداری‌ها دستمزد و حقوق دریافت می‌کند، کارکن بخش عمومی اطلاق می گردد. شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان 1402 از مجموع 24.1 میلیون نفر جمعیت 15ساله و بیشتر شاغل در کشور، 14.6 درصد مشغول فعالیت در بخش عمومی بوده و سایر افراد بخش خصوصی را برای فعالیت برگزیده‌اند.
به گزارش اکوایران، بررسی‌های بیشتر گویای آن است که سهم مردان و زنان شاغل در بخش دولتی با یکدیگر یکسان نبوده است. به بیان دقیق‌تر در زمستان 1402، از مجموع زنان شاغل در بازار کار 25 درصد جذب بخش دولتی شده‌اند. این بدان معناست که در این برهه، یک چهارم زنان شاغل در کل کشور، کارمند دولت بوده‌اند. شمار زنان شاغل در بخش دولتی در زمستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه در سال 1401 افزایش 0.4 واحد درصدی را تجربه کرده است. در مقابل سهم مردان شاغل در بازار کار در این دوران کمتر شده و در سطح 12.7 درصدی قرار گرفته است. بنابراین زنان شاغل برای ورود به بخش دولتی تمایل و موفقیت بیشتری از خود برجای گذاشته‌اند.
آنچه تاکنون مطرح شده، مربوط به اشتغال بانوان کل کشور بوده است. شواهد آماری نشان می دهد که در 18 استان، نسبت زنان شاغل در بخش عمومی به کل جمعیت شاغل در سن کار، بیشتر از میانگین کشوری آن بوده است.
«کهگیلویه» رکورددار
سهم اشتغال زنان در بخش عمومی
در زمستان 1402، سهم اشتغال بانوان در بخش عمومی در بازه 18.2 تا 61 درصدی نوسان داشته است. در استان «کهگیلویه و بویراحمد» از هر 10 بانوی در حال کار، بالغ بر 6 نفر در بخش عمومی فعالیت داشته‌اند. بدین ترتیب این استان بیشترین سهم از اشتغال بانوان در بازار کار را به خود اختصاص داده است.
در جایگاه دوم این رتبه بندی «خراسان جنوبی» با کسب سهم 42.2 درصدی قرار گرفته و ایلام نیز با سهم 41.4 درصدی، پله سوم را از آن خود کرده است. در سایر استان‌ها سهم اشتغال زنان در بخش عمومی کمتر از 40 درصد برآورد شده است.
سهم کمتر از 20 درصدی زنان
از جذب دولت در 4 استان
در استان «آذربایجان غربی» در زمستان 1402 از هر 100 بانوی شاغل در بازار کار، نزدیک به 18 نفر در بخش عمومی فعالیت داشته اند. بدین ترتیب این استان کمترین سهم از اشتغال بانوان در بخش دولتی را در کل کشور به خود اختصاص داده است.
بانوان «کرمانی» هم با ثبت سهم 18.6 درصدی و «گیلانی»‌ها نیز با کسب سهم 19.6 درصدی به ترتیب دومین و سومین استان‌هایی بوده‌اند که کمترین سهم از جذب زنان شاغل را به بازار کار را داشته‌اند. در اردبیل نیز این رقم کمتر از 20 درصد گزارش شده است. در سایر استان‌ها از هر 100 بانوی شاغل در بازار کار در زمستان 1402 حداقل 20 نفر کارکن بخش عمومی بوده‌اند.