چهارشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۳
توصیه‌ای به دولت چهاردهم برای افزایش جمعیت:

به جای پرداخت «وام»، سیاست‌های زیربنایی را تقویت کنید

یک جمعیت‌شناس با اشاره به وضعیت نرخ رشد جمعیت و میزان باروری در ایران، به دولت چهاردهم توصیه کرد که اگر به دنبال افزایش باروری، جوانی جمعیت و پاسخگویی به نیازهای متعارف جمعیت سالخورده است؛ باید به جای پرداخت وام‌های مربوط به افزایش جمعیت، سیاست‌های زیربنایی جامعه را تقویت کند.
شهلا کاظمی‌پور ضمن تشریح وضعیت کنونی جمعیت و فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این حوزه، اظهار کرد: در ایران میزان باروری طی ۲۰ سال اخیر کاهش یافته و به زیر سطح جایگزینی رسیده است؛ به طوریکه از سطح جایگزینی ۲.۱ فرزند در هر خانواده، در حال حاضر این رقم به حدود ۱.۶ فرزند در هر خانواده‌ رسیده است. این روند موجب کوچک شدن قاعده هرم جمعیتی و کاهش سهم جمعیت جوان شده است که با همین روند بعد از گذشت دوره ۳۰ ساله، جمعیت سالخورده در ایران نیز افزایش می‌یابد.
وی افزود: براساس آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵، ۵ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال وجود داشت که مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده، در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندان با افزایش چهار برابری به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد و در سال ۱۴۳۰ نیز حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالخورده خواهند بود.این جمعیت‌شناس همچنین به موضوع تاخیر در ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای موجود در میزان ازدواج‌های ثبت‌شده کاهشی وجود ندارد؛ بسیاری از افراد، مدعی کاهش میزان ازدواج در کشورند و این درحالیست که تعداد ازدواج‌ها کاهش یافته که آنهم ناشی از ساختار سنی جمعیت است؛ به عبارتی دیگر جمعیت جوان در معرض ازدواج، کاهش یافته و به دنبال آن نیز تعداد ازدواج‌ها هم کم شده است.