چهارشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۳

آخرین نظرسنجی آمریکایی درباره بایدن

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد رای دهندگان آمریکایی در دو موضوع اقتصاد و مهاجرت، عملکرد جو بایدن را ضعیف می‌دانند و مدیریت دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوریخواهان را در این دو حوزه ترجیح می‌دهند.
تارنمای یو اس ای تودی می‌نویسد؛ در نظرسنجی مشترک این روزنامه آمریکایی و دانشگاه سافُک که بعد از مناظره بایدن و ترامپ انجام شد، بیشتر رای دهندگان واجد شرایط در آمریکا گفتند که ترامپ در دو موضوع اصلی کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۲۴ پیرامون اقتصاد و مهاجرت عملکرد بهتری نسبت به بایدن خواهد داشت.
این نظرسنجی اختصاصی همچنین نشان داد که رای دهندگان آمریکایی ترامپ را در مدیریت مسائل مربوط به امنیت ملی و تعامل با چین توانمندتر می‌دانند. با این حال بایدن امتیاز بالاتری را در خصوص تنها دو موضوع از ۶ موضوع اصلی این نظرسنجی کسب کرد که شامل مدیریت «روابط نژادی» و «مراقبت‌های بهداشتی» بود.
اما آنچه که به نظر می‌رسد چالش بیشتری را برای بایدن ایجاد کند، این بود که ۵۱ درصد رای دهندگان گفتند عملکرد ترامپ در دوران ریاست جمهوری‌اش بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ را قبول داشتند و تنها ۴۱ درصد عملکرد کنونی بایدن را تایید کردند.
یافته‌های این نظرسنجی به نگرانی‌ها درباره بحران کنونی در کارزار انتخاباتی بایدن دامن زد. این بحران همزمان با کاهش حمایت از بایدن در نظرسنجی‌ها و درخواست از رئیس جمهوری ۸۱ ساله آمریکا برای کناره گیری از قدرت به دنبال عملکرد ضعیفش در مناظره انتخاباتی ۱۰ روز پیش بروز کرده است.
نظرسنجی اخیر با مشارکت ۱۰۰۰ نفر از رای دهندگان واجد شرایط در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ ژوئن (۱۰-۸ تیر) و با ضریب خطای ۳.۱ درصد انجام شد و نشان داد ترامپ با ۷۸ سال سن، با اختلاف سه نقطه ای ۴۱ در مقابل ۳۸ درصد از بایدن جلوتر است.
تقریبا ۶۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ کسی است که «می‌تواند امور را به پیش ببرد» اما فقط ۴۴ درصد همین نظر را درباره بایدن داشتند. این درحالیست که به گفته آنها بایدن در تصویب قوانین در کنگره ای متفرق در خصوص مسائل آب و هوایی، تولیدات داخلی و هزینه زیرساخت‌ها موفقیت بیشتری کسب کرد. ترامپ وعده‌هایی را درباره چنین مسائلی داده بود اما نتوانست در دوره چهارساله ریاست جمهوری خود عمل کند.
بر اساس این نتایج، دو مسئله «اقتصاد» و «تورم» مهم ترین دغدغه ۳۵ درصد از رای دهندگان است در رتبه بعدی «تهدیدها علیه دموکراسی» قرار دارد که نگرانی ۲۱ درصد رای دهندگان آمریکایی را تشکیل می‌داد. مهاجرت، موضوع نگران کننده ۱۹ درصد، موضوع سقط جنین ۹ درصد و وجود «دیوان عالی متوازن» در کشور مسئله نگران کننده ۷ درصد از رای دهندگان عنوان شد.
با وجود رونق بازار کار، کاهش بیکاری و وضعیت مطلوب بازار سهام در دولت بایدن، آمریکایی‌ها با اختلاف ۵۴ در برابر ۴۰ بر این باور بودند که عملکرد اقتصادی ترامپ در مدیریت اقتصاد بهتر از بایدن خواهد بود.
رای دهندگان همچنین با اختلاف ۵۳ در برابر ۴۰ اعتماد بیشتری به ترامپ در مدیریت مسئله مهاجرت داشتند. در حوزه امنیت ملی ۵۲ درصد به ترامپ و ۴۲ درصد به بایدن رای دادند.
در رابطه با تعامل با چین، ترامپ با ۵۱ درصد از بایدن با ۴۱ درصد جلو افتاد. اما از نظر رای دهندگان آمریکایی، عملکرد بایدن در مدیریت روابط نژادی با ۵۱ درصد در مقابل ۴۱ درصد و در حوزه مراقبت‌های بهداشتی با ۵۰ درصد در مقابل ۴۰ درصد بهتر از ترامپ است.