دربارهء ما

پایگاه خبری تحلیلی مردم سالاری آنلاين

با مجوز قانونی ، شروع فعالیت : 9 مرداد 1391
مدیر مسئول : میرزا بابا مطهری نژاد
شورای سیاستگذاری : جمعی از نخبگان دانشگاهی و رسانه ای

مواضع راهبردی : آمده‌ایم تا گفتمان‌سازی کنیم *

در یک بررسی اجمالی با تکیه بر نیاز سنجی میدانی خلاء تحلیلی و تفسیری گفتمان‌ساز توجه ما را به خود جلب کرد. در کشورهای توسعه یافته گفتمان‌ها را احزاب و نهادهای مدنی نمایندگی می‌کنند و مردم از این طریق به مشابهت‌ها، تفاوت‌ها، تعارض‌ها و تفرق‌های گفتمانی آگاهی می‌یابند، اما در کشور ما که احزاب از اقتدار کافی برخوردار نیستند این کارکرد بردوش رسانه‌ها افتاده است و گویا قرار نیست این آسیب دست از سر ما بردارد.

با احترام به همه فعالین سایت‌های خبری و رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری، یک بررسی کارشناسی نگارنده و همفکرانش را متوجه این مهم کرد که فقدان تفسیر، تحلیل و تحقیق ، رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های مجازی را در گفتمان‌سازی و هدایت گفتمانی مشخص ناتوان کرده است. آستین‌ها را بالا زدیم و دست به کار شدیم و فرآیند فنی و محتوایی را با همه دشواری پشت سر گذاشتیم و دوران تست و پری تست را با موفقیت طی کردیم، اینک در خدمت جامعه پویا و پر رویداد قد برافراشتیم..

همه اندیشمندان، صاحبنظران، محققان، تحلیل‌گران و مفسران مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را به مدد می‌طلبیم که با ما همراه شوند و بر بستر گفتمان سازی به یاریمان آیند.

تلاشمان بر این است که شاخص‌های چهارگانه زیر در «مردم سالاری آنلاين» را دائم به ارزیابی بنشینیم و در جهت کمال آنها را هدایت کنیم:
۱-شاخص‌های هدف‌گذاری
۲-شاخص‌های گرافیکی
۳-شاخص‌های محتوایی
۴-شاخص‌های تکنولوژیکی

نظرات شما عزیزان چه در جهت تبیین و چه در جهت ارزیابی این شاخص‌ها را با همه وجود پذیرا و سپاسگزارتان هستیم.
این سایت را از خودتان بدانید و از اولین دیدار به عنوان عضوی فعال با ما همراه شوید.
Email: info @ mardomsalarionline . com

*برای مطالعه متن کامل این یاداشت اینجا را کلیک کنید .