۱
پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۴۴

طرح دعوی کیفری نفقه و خلع ید بوسیله وکیل پایه یک دادگستری

همه ما در زندگی با مسائلی مواجه شده‌ایم که نیاز به مراجعه به قانون و مطالعه آن هست. زمانی که این مسائل کمی پیچیده‌تر شده و نیاز به مراجعه به دادگاه باشد، حل آن‌ها برای کسانی که اطلاع کاملی از قانون نداشته باشد کمی سخت است. لذا برای رسیدن به هدف خود نیاز به مشورت با یک وکیل پایه یک و مجرب دارند تا با اشراف کامل به قانون آن‌ها را در رسیدن به حق خود کمک کند.
در ادامه دو نمونه از این موارد قانونی که برای حل آن‌ها نیاز به مشاوره با  وکیل پایه یک دارید، را شرح می‌دهیم. اما لازم به ذکر است برای رسیدن به حق تنها خواندن مطالب ذیل کافی نیست.
طرح دعوی کیفری نفقه
 نفقه به معنای تأمین هزینه‌های یک زن مانند خوراک، پوشاک، منزل و درمان توسط شوهر است.
در رابطه با تعیین نفقه شرایط مختلفی وجود دارد که یک نیاز به مشورت با یک وکیل پایه یک مجرب دارید.
در صورتی که برای میزان نفقه توافقی بین زن و شوهر صورت نگرفته باشد قانون بر اساس وضع مالی شوهر و وضعیت محل اقامت و نیز شئونات خانوادگی زن، میزان نفقه را مشخص می‌کند.
نفقه عبارتست از پرداخت مخارج زندگی اعم از خوراک و پوشاک
پرداخت نفقه در چه شرایطی صورت می‌گیرد؟
بعد از عقد و با شروع زندگی زناشویی، شوهر موظف به پرداخت نفقه به همسر خود می‌باشد. البته این امر در صورتی  است که زن نیز از همسر خود تمکین کند. در ماده 1108 قانون مدنی آمده است اگر زنی بر طبق قانون شرع به وظایف زناشویی خود عمل نکند استحقاق دریافت نفقه را ندارد.
باید توجه کرد در فاصله بین انجام عقد و شروع زندگی مشترک نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد و دریافت نفقه در این دوران تنها درصورتی است که زن آمادگی خود را برای شروع زندگی اعلام ولی مرد از آن امتناع کند. با اثبات این امر زن می‌تواند از همسر خود طلب نفقه کند.
زمانی که شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند از او شکایت کرده و دادخواست خود را به مراجع قضایی ارائه دهد. با ارائه شکایت به دادگاه، مورد سریعا بررسی شده و فرد محکوم به پرداخت نفقه خواهد بود. در غیر اینصورت به 3 ماه تا 5 ماه حبس محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که نپرداختن نفقه از جرائم مستمر است و امکان شکایت به دفعات از طرف زن وجود دارد. یعنی اگر مردی بعد از شکایت همسر خود شروع به پرداخت نفقه کند ولی بعد از چند ماه دوباره از پرداخت آن سر باز زند، زن مجددا می‌تواند از او شکایت کند.
زمانی که مرد در هر شرایطی از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد.

پرداخت نفقه در صورت ترک منزل
تهیه منزلی مناسب و مطابق با شرایط اجتماعی زن و البته در حد توان، وظیفه مرد است. اگر مردی چنین منزلی را فراهم کرد، زن باید در آن سکنی گزیند و خروج از منزل بدون دلیل، مرد را از پرداخت نفقه منع می‌کند. البته اگر زندگی در این منزل باعث رسیدن ضرر و زیان به زن شود خروج از آن عدم تمکین محسوب نمی‌شود و تا زمانی که مشکل برطرف شود نفقه به زن تعلق می‌گیرد.
موارد قانونی در رابطه با پرداخت نفقه
در زیر به تعدادی از موارد مختلفی که در قانون مدنی در رابطه با نفقه وجود دارد اشاره می‌کنیم. اما توجه شود که برای اطلاع کامل‌تر از قانون، مشورت با وکیل پایه یک دادگستری امری ضروری است.
 • در صورت صغیر بودن زوج، نفقه زوجه به عهده کسی است که سرپرستی زوج را به عهده دارد.
  بعد از طلاق، در زمان عده که مدت آن سه ماه و ده روز بعد از طلاق رسمی می‌باشد، در صورتی که علت طلاق عدم تمکین زن نباشد، نفقه به عهده مرد خواهد بود.
  در صورتی که زن شرط شروع زندگی را پرداخت مهریه قرار داده باشد، تا اجرای شرط و شروع زندگی مشترک نفقه به عهده همسر او است.
  در صورت مفقودالاثر شدن زوج، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند تا از اموال غایب به میزان نفقه در اختیار او قرار داده شود.
  در صورت وقوع عقد موقت نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه توافقی بین زن و مرد صورت گرفته باشد.

دادخواست نفقه
زنی که قصد مطالبه نفقه خود را دارد باید دادخواست حقوقی خود را ارائه دهد. بدین منظور باید دو نسخه دادخواست خریداری کرده و فرم‌ها را پر کند. دعوی نفقه درخواستی مالی است لذا فرد ملزم به خرید تمبر مطابق با میزان مورد مطالبه است. لازم به ذکر است اگر زن توانایی پرداخت هزینه تمبر را ندارد می‌تواند به همراه دادخواست خود، دادخواست اعسار را نیز ارائه دهد. با ارائه دادخواست نفقه درصورتی که مرد توانایی پرداخت نداشته باشد و یا از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد.
کمک گرفتن از یک وکیل پایه یک در تمامی این مراحل راه را هموار می‌کند.
خلع ید چیست؟
خلع ید به معنای بیرون کردن غایب و در واقع جلوگیری از تصرف غیرقانونی اموال است. مالک مالی که به صورت غیرقانونی تصرف شده است می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی تقاضای خلع ید و یا غصب نماید. در این رابطه عناوین مشابه دیگری مانند رفع تصرف عدوانی و یا تخلیه ید وجود دارد که مشابه خلع ید است و نباید با آن اشتباه گرفته شود. بدین منظور و برای جلوگیری از اشتباه بهتر است از مشاوره یک وکیل پایه یک کمک بهره‌مند شد. کلمه "خلع ید" در قانون مدنی عنوان نشده است و در واقع واژه تصرف غاصبانه همان خلع ید می‌باشد. برای طرح دعوی خلع ید سه شرط زیر باید برای دادگاه محرز باشد:
 • مالک بودن خواهان ( ارائه سند رسمی برای اثبات ادعای مالکیت الزامی است.)
  تصرف خوانده
  غیر مجاز و غصبی بودن تصرف
 
خلع ید انواع مختلفی دارد
 • خلع ید غاصبانه: مالک قانونی یک ملک کسی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. در صورتی که فردی بدون انعقاد قرارداد و ثبت دفتری ملکی اقدام به تصاحب آن کند، غاصب شناخته می‌شود و مالک اصلی می‌تواند دعوی خلع ید غاصبانه را در دادگاه مطرح کند.
  خلع ید امانی: زمانی قراردادی بین طرفین وضع شده باشد، تا زمان پایان یافتن مهلت قرارداد مشکل قانونی برای مالکیت وجود نخواهد داشت. البته این در صورتی است که زمان پایان قرارداد مشخص شده باشد. با پایان یافتن مهلت قرارداد مالک دیگر ملزم به ادامه تعهدات خود نیست و متصرف باید به تصرف خود پایان دهد. زیرا در غیر اینصورت و ادامه داشتن تصرف توسط متصرف مالک اصلی می‌تواند دعوی خلع ید امانی را مطرح کند. در مواردی که زمان مشخصی برای پایان قرارداد تعیین نشده باشد، اگر مالک تقاضای رفع تصرف کرده ولی متصرف از اجرای آن ممانعت کند، مالک می‌تواند دعوی خلع ید امانی را مطرح کند.
  خلع ید مشاعی: زمانی که ملکی مشاع باشد و در واقع چند نفر به صورت مشترک مالک آن باشند، هیچ یک از افراد حق تصرف بدون اجازه سایر شرکا را ندارند. طبق ماده 43 قانون مدنی "در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است."
برای طرح دعوی در هریک از موارد فوق علاوه بر مطالعه این مطالب نیاز به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری برای گرفتن نتیجه مطلوب امری اجتناب ناپذیر است.
خلع ید مشاع
تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی و تخلیه ید
در طرح دعوی خلع ید، خواهان برای طرح دعوی نیاز به اثبات مالکیت و ارائه مدارک دارد. اما در طرح دعوی تصرف عدوانی خواهان تنها باید ثابت کند ملک پیش از متصرف فعلی، در تصرف او بوده است. در تخلیه ید طرفین عدم مالکیت خوانده را قبول دارند و توافقی بین آن‌ها وجود داشته است، اما مالک ادعا می‌کند که ادامه تصرف خوانده غیر قانونی بوده و باید ملک را تخلیه کند. دعوی خلع ید فقط در مورد اموال غیرمنقول مطرح می‌شود اما دعوی تخلیه ید در مورد اموال منقول و غیرمنقول طرح می‌شود.
باید توجه داشت طرح دعوی خلع ید فقط توسط مالک اصلی، وکیل و یا نماینده حقوقی وی امکان‌پذیر است اما در دعوی تصرف عدوانی فرد برای طرح دعوی فقط کافی است اثبات کند که پیش‌تر از متصرف فعلی تصرف ملک را به عهده داشته است. از دیگر تفاوت‌های طرح دعوی خلع ید و تصرف عدوانی هزینه دادرسی است. در طرح دعوی خلع ید که مستلزم تشریفات دادرسی است برخلاف تصرف عدوانی که خارج از نوبت رسیدگی می‌شود، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش املاک منطقه محاسبه می‌شود اما این هزینه در طرح دعوی تصرف عدوانی به صورت غیر مالی محاسبه می‌شود.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر این تفاوت بهتر است با وکیل پایه یک مشورت شود.
مدارک مورد نیاز در طرح دعوی خلع ید
 • تصویر سند مالکیت
  کارت ملی
  شهادت شهود و مطلعین
  درخواست جلب نظر کارشناسی
  تحقیقات محلی
نمونه برگ دادخواست عمومی
اما برای سرعت بخشیدن به روند پرونده به یک وکیل پایه یک نیاز است. وکیل پایه یک با دانش خود و حضور در تمامی مراحل پرونده تضمینی برای رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود. با وجود وکیل پایه یک دیگر نیاز به حضور مالک در هنگام اجرای حکم خلع ید نیست. همچنین وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند از متصرف درخواست خسارت نموده و حتی بعد از محکومیت او اموالش را برای جبران ضرر و زیان توقیف کند.
جهت طرح دعوی کیفری نفقه و خلع ید بوسیله وکیل پایه یک دادگستری به سایت گروه وکلای حقوق یاران به نشانی https://iranilawyers.com مراجعه نمایید...
 
کد مطلب: 154218
برچسب ها: وکیل
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *