۱
۰
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۱
حرف ساده امروز

آموزش و پرورش و کلاغی که میخواست راه رفتن کبک را بیاموزد!

این روزها خبر رسیده که مدیریت مهدکودکها از سازمان بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش واگذار خواهد شد تا روی کارهای پرورشی در مهدکودکها نظارت بیشتری باشد!
آموزش و پرورش و کلاغی که میخواست راه رفتن کبک را بیاموزد!
این روزها خبر رسیده که مدیریت مهدکودکها از سازمان بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش واگذار خواهد شد تا روی کارهای پرورشی در مهدکودکها نظارت بیشتری باشد!
البته در این که بهزیستی در مدیریت مهدکودکها موفق نبوده و اندک مهدکودکهای موفق در کشور هم به خاطر مدیریت داخلی خودشان موفق بودند، تردیدی نیست. اما معمولا اداره بخشی را به جایی واگذار میکنند که بتواند مدیریت بهتری از خود نشان دهد. واقعا آموزش و پرورش که در کارهای خودش هم مانده میتواند مهدکودکها را هم اداره کند؟! 
آموزش و پرورش همیشه از کمبود بودجه نالان است. معلمان در بدترین اوضاع معیشتی هستند و روز به روز بر تعداد مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی که با پول اولیای دانش آموزان اداره می شوند اضافه می شود. کیفیت آموزش و پرورش در کشور ما به حدی ضعیف است که کسی نمی تواند آن را انکار کند. سطح کمی و کیفی آموزش و همچنین پرورش، در مدارس دولتی، قابل مقایسه با مدارس غیرانتفاعی نیست. حالا اگر در این شرایط اداره مهدکودکها هم به آموزش و پرورش واگذار شود که اوضاع قمر در عقرب می شود. حکایت کلاغی است که میخواست راه رفتن کبک را بیاموزد!
کد مطلب: 136881
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


mohammad
Canada
کورى عصا کش کورى ديگر شد معلوم نيست بخنديم يا اينکه گريه کنيم. آموزش و پرورش در طول دهه ها نشان داده که از کيفيت آموزشى حتى حداقل برخوردار نمى باشد حال آمده که مسئوليت عظيم ترى به دوش بگيرد.