۱
شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۵

فن براد يا کلندون

حسين عابديني
فن براد يا کلندون
استاد ابوالقاسم رايگان تفرشي در صفحه 48 کتاب «گنجينه فنون کشتي ازاد و فرنگي»از فني براي آموزش و فراگيري کشتي آزاد نام برده‌اند به نام «براد کلندون» و در ادامه گفته اند: براي به دست آوردن موقعيت مناسب اجراي اين فنکه در لفظ عاميانه کشتي گيران ايران به آن «برات» مي‌گويند، حتما مي‌بايد برادگير مجري فن، حمله را آغاز کند و هدفش گرفتن پاهاي حريف مقابل باشد، تا حريف با عقب نشيني براي حفظ پاهاي خود و زدن خيمه سنگين دودست خود را به دور کمر حريف حلقه کند تا زمينه شروع فن به دست آيدو با گرفتن دست‌هاي مدافع از بيخ آرنج او را با سر، ابتدا به بالا برده تا با پرتاب و يا گردش روي پل بزند.
بعد از اعتراضات و ناآرامي‌هاي دوماه گذشته در شهرهاي مختلف کشور، روزنامه منطقه توپخانه تهران (کي‌هان) براي اجراي فن براد به افراد و گروه‌ها با زدن تيتر، مقاله، گوشه و کنايه حمله کرده تا آنان براي دفاع از خود مجبور شوند چشم بسته دست شان به دور کمر اينان حلقه کنند تا راه اجراي فن دلخواه و مورد نظر، يعني برادکلندون فراهم شود و حمله کننده به مقصود و نتيجه نهايي اش برسد، اما تاکنون هيچ گروه، حزب و جمعي گرفتار نمايش گارد باز و بدون دفاع پاهاي اينان نشده است و با خواندن دست حريف، کماکان در وسط تشک هنوز زير کتف هم مي‌زنند و به نمايش زيرگيري ناشيانه حريف براي اجراي فن براد اقبال نشان نداده استو قصه بزگيري و مفت بري هنوز عملي نشده است. 
در خانه ما رونق اگر نيست مهم نيست / آن کس که مهم را بگشايد تو بگو کيست؟! (مصراع دوم انگار از خودم بود).
کد مطلب: 179610
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *