۰
يکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۱
«مردم‌سالاری آنلاین» بررسی می‌کند؛

اعتبارِ فرهنگیِ کشور در کجا هزینه می‌شود؟+نمودارها

اعتبارِ صداوسیما در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۹۷ چقدر است؟
رسانه، دین و مذهب بیشترین سهم از اعتباراتِ امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند و صنایعِ دستی، گردشگری و میراثِ فرهنگی کمترین سهم را.
اعتبارِ صداوسیما در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۹۷ بیش از یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است.
اعتبارِ صداوسیما در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۹۷ بیش از یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است.
رسانه، دین و مذهب بیشترین سهم از اعتباراتِ امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند و صنایعِ دستی، گردشگری و میراثِ فرهنگی کمترین سهم را.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری تنها رقمی در حدودِ ۲/۳ درصد از مجموعِ اعتباراتِ هزینه‌ای کشور را ازآنِ خود کرده‌اند. متولیانِ این امور نیز سازمانِ میراثِ  فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگری، سازمانِ صدا و سیما، وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی و وزارتِ ورزش و جوانان هستند.
امورِ فرهنگی، تربیتِ‌ِ بدنی و گردشگری هشت بخش دارد که در این میان سهمِ بخشِ رسانه ۲۹ درصد، دین و مذهب ۲۷ درصد، فرهنگ و هنر ۲۶ درصد، ورزش و تفریحات ۹ درصد، تحقیق و توسعه ۳ درصد، میراثِ فرهنگی ۳ درصد، گردشگری ۲ درصد و صنایع دستی ۱ درصد است. چنان‌که از این آمار برمی‌آید، رسانه، دین و مذهب بیشترین سهم و صنایع دستی، گردشگری و میراثِ فرهنگی کمترین سهم را از امورِ فرهنگی کشور دارند.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ دین و مذهب، که حدودِ یک ‌سومِ اعتباراتِ امورِ فرهنگی را به خود اختصاص داده، چنین است:
شورایِ عالیِ حوزه‌های علمیه ۲۴/۳ درصد، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی ۱۵/۳ درصد، شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران ۱۲/۹ درصد، سازمانِ اوقاف و امورِ خیریه ۸/۳ درصد، نهادِ نمایندگیِ مقامِ معظمِ رهبری در دانشگاهها ۷/۴ درصد، وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی ۷/۲ درصد، دفتر تبلیغاتِ اسلامیِ حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۶/۹ درصد، سازمانِ فرهنگ و ارتباطاتِ اسلامی ۶/۱ درصد، شورای برنامه‌‌ریزیِ مدیریتِ حوزه‌های علمیه‌ی خراسان ۵/۸ درصد، شورای هماهنگیِ تبلیغاتِ اسلامی ۲/۸ درصد، دبیرخانه‌ی شورای عالیِ انقلابِ فرهنگی ۲/۳ درصد و سایر ۰/۸ درصد است.
چنان‌که از ارقامِ بالا برمی‌آید، نیمی از اعتبارِ در نظر گرفته شده برای بخشِ دین و مذهب به شورایِ عالیِ حوزه‌های علمیه، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی و شورای سیاستگذاریِ
رسانه، دین و مذهب بیشترین سهم و صنایع دستی، گردشگری و میراثِ فرهنگی کمترین سهم را از امورِ فرهنگی کشور دارند
حوزه‌های علمیه‌ی خواهران اختصاص یافته است، و اعتبارِ وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی نیز در این میان اندکی بیش از دفتر تبلیغاتِ اسلامیِ حوزه‌ی علمیه‌ی قم یا شورای برنامه‌‌ریزیِ مدیریتِ حوزه‌های علمیه‌ی خراسان است.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ وزرش و تفریحات که ۹ درصد از اعتباراتِ امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری را به خود اختصاص داده است، چنین است:
وزارتِ ورزش و جوانان با ۶۶/۷ درصد، دانشگاهها و مراکزِ آموزشِ عالی به علاوه‌ی دانشگاههای علومِ پزشکی ۱۷/۶ درصد، کمیته‌ی ملیِ المپیکِ ایران ۸/۷ درصد، کمیته‌ی ملیِ پارا المپیکِ ایران ۳/۹ درصد، سازمانِ امورِ دانشجویان ۱/۳ درصد، وزارتِ علوم تحقیقات و فناوری ۱ درصد و سایر ۰/۷ درصد است.
چنان‌که از ارقامِ بالا برمی‌آید، بیش از دو سوم اعتبارِ در نظر گرفته شده برای این بخشِ به وزارتِ ورزش و جوانان اختصاص یافته است.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ فرهنگ و هنر، که حدودِ یک ‌چهارم از اعتباراتِ امورِ فرهنگی را به خود اختصاص داده، چنین است:
وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی ۴۳/۶ درصد، سازمانِ فرهنگ و ارتباطاتِ اسلامی ۹/۹ درصد، شرکتِ سهامیِ کانونِ پرورشِ فکریِ کودکان و نوجوانان ۹/۸ درصد، نهادِ کتابخانه‌های عمومیِ کشور ۹/۷ درصد، سازمانِ اسناد و کتابخانه‌ی ملیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران ۶ درصد، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی ۴/۷ درصد، وزارتِ ورزش و جوانان ۴/۲ درصد، موسسه‌ی نشرِ آثارِ حضرتِ امام ۲/۸ درصد، بنیادِ حفظِ آثار و ارزشهای دفاعِ مقدس ۲/۷ درصد، کتابخانه، موزه و مرکزِ اسنادِ مجلسِ شورای اسلامی ۱/۹ درصد، سازمانِ برنامه و بودجه‌ی کشور ۱/۹ درصد، ستادِ فرماندهیِ کلِ نیروهای مسلح ۱/۳ درصد و سایر ۱/۵ درصد است.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ تحقیق و توسعه در امورِ فرهنگی، تربیت‌ِ بدنی و گردشگری، که حدودِ ۳ درصد از اعتباراتِ فرهنگی را به خود اختصاص داده، چنین است:
سازمانِ
از مجموعِ اعتباراتی که امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری به خود اختصاص داده، سهمِ ۸۲/۹ درصدی صدا و سیما از سهمِ ۲۹ درصدی رسانه، و سهمِ ۲۴/۳ درصدی شورایِ عالیِ حوزه‌های علمیه، ۱۵/۳ درصدی سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی و ۱۲/۹ درصدی شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران از سهمِ ۲۷ درصدی دین و مذهب بیشترین سهمِ را این اعتبارات دارند
فرهنگ و ارتباطاتِ  اسلامی ۱۹/۱ درصد، شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران ۱۶/۶ درصد، سازمانِ میراثِ فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگری ۱۲/۹ درصد، شورای عالیِ حوزه‌های علمیه ۹/۷ درصد، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی ۹/۱ درصد، شورای برنامه‌ریزیِ مدیریتِ حوزه‌های علمیه‌ی خراسان ۸/۱ درصد، دفترِ تبلیغاتِ اسلامیِ حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۶/۹ درصد، دبیرخانه‌ی شورای عالیِ انقلابِ فرهنگی ۵/۳ درصد، وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی ۵/۲ درصد، سازمانِ اسناد و کتابخانه‌ی ملی ۲/۳ درصد، وزارتِ ورزش و جوانان ۱/۸ درصد، نهادِ نمایندگیِ مقامِ معظمِ رهبری در دانشگاهها ۱ درصد و سایر ۲ درصد است.
چنان‌که مشاهده می‌شود سازمانِ فرهنگ و ارتباطاتِ اسلامی و شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران به تنهایی بیش از یک سومِ اعتبار تحقیق و توسعه در امورِ فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری را ازآنِ خود کرده‌اند.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ رسانه، که حدودِ یک ‌سومِ اعتباراتِ امورِ فرهنگی را به خود اختصاص داده، چنین است:
۸۲/۹ درصد سازمانِ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۱۱/۶ درصد وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی، ۵ درصد سازمانِ خبرگزاریِ جمهوریِ اسلامی و ۰/۵ درصد سایر است.

بر این پایه، از مجموعِ اعتباراتی که امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری به خود اختصاص داده، سهمِ ۸۲/۹ درصدی صدا و سیما (بیش از یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان) از سهمِ ۲۹ درصدی رسانه، و سهمِ ۲۴/۳ درصدی شورایِ عالیِ حوزه‌های علمیه، ۱۵/۳ درصدی سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی و ۱۲/۹ درصدی شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران از سهمِ ۲۷ درصدی دین و مذهب بیشترین سهمِ را از این اعتبارات دارند.
 
* این گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین» بر پایه‌ی «داده‌نماییِ اعتباراتِ هزینه‌ای در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۷» که توسطِ معاونتِ پژوهشهای اقتصادیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس منتشر شده نوشته شده است.
 
کد مطلب: 98679
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *