۰
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۳

آرزوهای این روزهای دلقک های بهاری!

محمدحسین روانبخش
آرزوهای این  روزهای دلقک های بهاری!
دلم می خواد یه بار دیگه بگم – بگم بازی کنم
حرفهای گنده بزنم یا قصه پردازی کنم
دهانم و باز بکنم ، بازم تیراندازی کنم!
هیچ جا رو سالم نذارم ، حسابی تکتازی کنم
شاید بشه دوباره باز ، بعضی ها رو راضی کنم!
باز تریبون مجانی تو «جام جم » دلم می خواد
چیکار کنم ، چیکار کنم ، «بگم – بگم » دلم می خواد!
                ***
دلم می خواد بازم بیام ،شعار تکراری بدم
وعده حل مشکل مسکن و بیکاری بدم
رقیبامو داغون کنم ، دشمنامو خواری بدم!
به جنهای بو نداده پیام همکاری بدم
مادر چاوز رو برم «یک جوری » دلداری بدم
هزار مدل ، ضد و نقیض ، داده آماری بدم
بازی با رقمهای زیاد و کم دلم می خواد
چیکار کنم ، چیکار کنم ، «بگم – بگم » دلم می خواد!
                ***
می خوام که جاهای مهم بازم حضور داشته باشم
می خوام بازم هر جا میرم «هاله نور» داشته باشم
پر بشه باز دور و برم ، اون همه شور داشته باشم
نامه های «فدات بشم» کرور – کرور داشته باشم
چی ام از بقیه کمتره؟ «فامیل دور » داشته باشم
بذار که بی پرده بگم :می خوام که زور داشته باشم
چزوندن دوباره اهل قلم دلم می خواد
چیکار کنم ، چیکار کنم ،«بگم – بگم » دلم می خواد
 
کد مطلب: 77965
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *