۰
دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۲۲

اميد به ثبات با تشکيل مثلث ايران، ترکيه و عربستان

سيف الرضا شهابي
اميد به ثبات با تشکيل مثلث ايران، ترکيه و عربستان
در حال حاضر منطقه خاورميانه بين سه کشور قدرتمند مسلمان تقسيم شده که هر کدام با ايدئولوژي‌ها و تفکرات سياسي خاص و متفاوت و بعضا متضاد اداره ‌مي‌شوند؛ عربستان با تفکرات وهابي، ترکيه با ديدگاه احيا حکومت عثماني بر پايه پان ترکيسم و جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به تشيع. حکومت هر کدام از کشورهاي ترکيه، ايران و عربستان درصددند تا دامنه نفوذ خود را افزايش دهند و بخش‌هاي وسيعتر از خاورميانه را به زير هژموني خود در بياورند. سه کشور ذکر شده با قرائت‌هاي متفاوت از اسلام از جمعيت اکثريت مسلمان برخوردارند. در حاشيه رژيم صهيونيستي هم مترصد است تا در کشورهاي اسلامي نفوذ کند و سبب جنگ و درگيري بين اين کشورها بشود.
وجود اختلاف بين ديدگاه‌هاي اين سه کشور که در پارهاي از مواقع از حالت دوستانه و برادري اسلامي خارج ‌مي‌شود و شکل خصمانه به خود ‌مي‌گيرد بر ژئو پليتيک منطقه تاثيرگذار است، خاورميانه را بي‌ثبات ‌مي‌کند، سايه جنگ را به صورت بالقوه يا بالفعل بر خاورميانه ‌ميگستراند و منطقه را در لب پرتگاه درگيري‌هاي نظامي قرار ‌مي‌دهد.  اگر اتحادي بين آنکارا، تهران و رياض بوجود بيايد عاملي تاثير گذار بر ثبات پايدار منطقه ‌مي‌باشد.
شنيده‌ها حاکي از آن است سه کشور ايران و ترکيه و عربستان ‌مي‌خواهند در راهي گام بگذارند تا روابط را نزديکتر کنند، اختلافات و رقابت‌ها را کاهش بدهند، براي دستيابي به اين منظور، قرار است در آينده اجلاسي از مقامات سه کشور تشکيل شود؛ همانطور که آقاي «‌هاکان فيدن» وزير خارجه ترکيه در سفر به تهران به آن اشاره کرد و گفت: روابط صلح آميز و دوستانه عربستان و ايران و ترکيه از لحاظ ثبات در منطقه بسيار مهم است. وي در ادامه اظهار داشت: عربستان و ايران و ترکيه کشورهاي بزرگ و مسئوليتپذير منطقه هستند.
در صورت تشکيل اجلاسي از مقامات ديپلماتيک ايران و ترکيه و عربستان و شروع همکاري بين اين سه کشور، اولين و مهمترين اثرش تبديل تهديدات به فرصت‌ها است و از نفوذ قدرت‌هاي فرا منطقه‌اي و رژيم صهيونيستي خواهد کاست و امنيت جمعي را مستقر ‌مي‌کند در سايه اتحاد و بخشي از اختلافات بين ديگر کشورهاي مسلمان منطقه از بين خواهد رفت. افزايش روابط تجاري و بالا رفتن حجم مبادلات اقتصادي با سرمايه‌گذاري هر کدام از سه کشور فوق در کشورهاي‌هاي يکديگر و ساير کشورهاي اسلامي منطقه بر رفع اختلافات و تحکيم دوستي خواهد افزود، روابط اقتصادي واقعيتي که نبايد از آن غافل بود. اسرائيل از طريق توسعه روابط اقتصادي و تجاري و سرمايه‌گذاري در کشورهاي اسلامي در پي اجراي اهداف مورد نظرش است.
کد مطلب: 202648
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *